กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562***โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไขขจัดภัยยาเสพติด” โดยจัด ให้มีการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน /ข่าว : ศัณศณี (ปชส.สพป.จบ.2) ภาพ : ปชส.โรงเรียนในสังกัด