การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดเกาะจิก 2. วิชาเอกดนตรีไทย ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน 3. วิชาเอกภาษาไทย ร.ร.บ้านจางวาง 4. วิชาเอกการประถมศึกษา (โครงการเพชรในตม) ร.ร.บ้านเขาแก้ว