ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคัตเตอร์


3 กรกฎาคม 2562***นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว ภาพ : สุภาพร /ข่าว : ศัณศณี (ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2)