ร่วมพิธีวันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม งานวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี