ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก


เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ จ.จันทบุรี