ร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ระลึกถึงพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี