ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Onlilne ให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Onlilne ให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน โดยแยกเป็นหลักสูตรครูผู้ช่วย จำนวน 60 คน หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประะธานในพิธีเปิด