สพป.จันท์2 ประชุมติดตามการรายงานผลข้อมูล OIT


8 กรกฎาคม 2562***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมติดตาม การรายงานผลข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยมี นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ ของกลุ่มฯ / หน่วยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 ข่าว : ศัณศณี (ปชส.) ภาพ : สุนทรีย์