ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษาขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ