ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำโดยนางสาวดรุณี วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางวนิดา ปราเวช เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี