ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายภาณพ แจ้งพลอย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 นางสาวอรสา สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศรัณยพงศ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ได้ประชุม "การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2