ค่ายทักษะชีวิต


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมและทีมวิทยากรจากชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย