ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมค่ายลูกเสืกวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายภิญโญ อิ่มุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมค่ายลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี