ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9


14 ธันวาคม 2560 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งมี นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรม เดอะปริ้นซ์เซสส์ บีส รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ภาพ/ข่าว : ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2)