สพป.จบ.2​จัดอบรมส่งเสริม​ความ​โปร่งใส​ฯ


19​ก.ค.62***น.ส.รัตนา​ อยู่​สวัสดิ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​สำนักงาน​เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี​ ​เขต​2​ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความโปร่งใสป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการมีวินัย​ ณ​ ห้องประชุม​ศูนย์วิทยพัฒ​นา​ มสธ.​ จันทบุรี