ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ


ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน