สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายภิญโญ อิ่มอุไร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สพป.จันทบุรี เขต 2 พิธีเริ่มจาก ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร นำข้าราชการและลูกจ้างกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีองค์ราชันย์ และถวายความเคารพ