ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2